Domy, ktoré šetria za vás | NESbau.sk

tel: 0903 904 386,  email : info@nesbau.sk

 

Domy, ktoré šetria za Vás ...

Domy, ktoré šetria za vás

 

Našou snahou je naprojektovať a zrealizovať dom tak, aby jeho prevádzkové náklady boli čo najnižšie a aby sme ho mohli zaradiť do troch kategórií popísaných dole v tabuľke z hľadiska spotreby energie na vykurovanie a chladenie. 

 Ročná merná spotreba energie na výrobu tepla     (kWH/m2)
 Starší rodinný dom     200 a viac
 Súčasná výstavba podľa platnej STN    100 - 150
 Energetický úsporný dom    50 - 100
 Nízkoenergetický dom   15 - 50
 Pasívny dom      5 - 15
 
Energetické vlastnosti domu ovplyvňujú skutočnosti, ktoré je nutné brať do úvahy už pri kúpe pozemku a predprojektovej príprave – architektonický návrh domu..
  1. Voľba pozemku
  2. Nadmorská výška
  3. Veterná oblasť
  4. Konfigurácia terénu
  5. Lokálna klíma
  6. Predpokladané tienenie domu  - jestvujúcou , plánovanou zástavbou a taktiež vegetáciou
  7. Orientácia domu na svetové strany
  8. Zvýšená tepelná ochrana obalových stavebných konštrukcií (obvodové steny , strešná konštrukcia , okná , dvere)
  9. Vzduchotesnosť obvodového plášťa- vylúčenie netesnosti
  10. Eliminácia tepelných mostov

Výhodou takto prevedených domov  v uvedených energetických štandardoch je energetická a v konečnom dôsledku aj finančná nezávislosť.

Energia = Financie.

 Čím menej energie spotrebujeme, tým menej  platíme.