Spotreba energie a tepelné straty | NESbau.sk

tel: 0903 904 386,  email : info@nesbau.sk

 

Domy, ktoré šetria za Vás ...

Spotreba energie a tepelné straty

 

Spotreba energie v rodinnom dome

Rozhodujúcim parametrom energetickej spotreby domu je jeho spotreba na vykurovanie. Spotrebou energie na vykurovanie sa rozumie množstvo energie v palive , ktoré je nutné do budovy priviesť na pokrytie tepelných strát vznikajúcich prestupom cez stavebné obalové konštrukcie budovy  a taktiež vetraním.

Graf spotreby energie v rodinnom dome

 

Na grafe je vidieť , že najviac energie a financií sa minie na vykurovanie domu a to až 83%. Preto  je najväčší potenciál úspor nákladov  na prevádzku domu práve v tejto oblasti.

Z tohto dôvodu venujeme pozornosť riešeniam  zameraným na zníženie tepelných strát pri vykurovaní objektov, kde sa dá dosiahnuť najväčšia účinnosť šetrenia finančných prostriedkov. 

Zvyšovanie cien elektrickej energie a plynu nám náklady na vykurovanie domu neustále  predražuje . Preto je na mieste otázka, či  pri rozhodovaní  o výstavbe nového rodinného domu  v akom energetickom štandarde si ho necháme realizovať. Nie je pre vás  dnes  lacnejšia voľba lepšie zaizolovaný dom,  ako v budúcnosti  práve nie malá investícia do vylepšenia jeho tepelnoizolačných vlastností? 

 

 

Tepelné straty v rodinnom dome pri vykurovaní

Z nasledujúceho obrázka je vidieť , že ak sa zameriame na šetrenie 83% spotrebovanej energie použitej pri vykurovaní , ktoré obalové stavebné  konštrukcie domu si zaslúžia našu pozornosť .

Tepelné straty pri vykurovaní domu

 

Detaily, ktoré  rozhodujú

Strešná konštrukcia – navrhnutie správnej skladby strešnej konštrukcie ( šikmá strecha , plochá strecha ) so zabezpečeným odvetraním a požadovaným tepelným odporom.

Obvodová stena – požadovaný tepelný odpor s teplo technickým prepočtom skladby celej steny. Eliminácia tepelných mostov , zabezpečenie vzduchotesnosti.

Okná , dvere  - v prípade použitia plastových okien doporučujeme použiť 6 komorový profil rámu s trojsklom. Pri osadení okien klásť dôraz na elimináciu tepelných mostov.

Podlaha – vo väčšine prípadov pri realizáciách dosť podceňovaná stavebná konštrukcia s  nezanedbateľnými tepelnými stratami hlavne pri podlahách vykurovaného priestoru na teréne.