Energeticky úsporné domy na báze dreva | NESbau.sk

tel: 0903 904 386,  email : info@nesbau.sk

 

Domy, ktoré šetria za Vás ...

Energeticky úsporné domy na báze dreva

 

V súčasnosti je na Slovensku v odbornej verejnosti prijatá nasledovná klasifikácia energeticky úsporných domov ...

Nízkoenergetický dom

spotreba energie na kúrenie a chladenie je od 15 do 50 kWh na m2 za rok"

Charakterisktika:

  • veľmi dobrá izolácia vonkajších stavebných prvkov
  • starostlivý návrh a vyhotovenie tepelnej ochrany budovy v detailoch,
  • kompaktnosť budovy,
  • tesnosť vonkajších stavebných prvkov,
  • vhodná produkcia tepla na vykurovanie,
  • optimalizované vetranie v závislosti od skutočnej spotreby

Nízkoenergetický dom Vám zabezpečí  šetrenie 70% energie použitej na jeho vykúrenie v porovnaní s takým istým domom, ktorý je realizovaný podľa dnes  platnej tepelnotechnickej normy (STN 73 0540-2).

 

Vo finančnom vyjadrení to znamená, že ak porovnáme dom, pri vykurovanej ploche 100 m2, ktorý spĺňa  podmienky nízkoenergetického  domu s domom postaveným podľa dnes platnej STN, tak na vykúrenie nízkoenergetického domu zaplatíme o cca 700 až 850 € ročne menej - pri súčasných cenách za elektrickú energiu a plyn.

Pasívny dom

spotreba energie na kúrenie a chladenie je od 5 do 15 kWh na m2 za 1 rok"

Pri tomto prevedení domu sa na dosiahnutie požadovaných výsledkov v spotrebe energií zvlášť bazíruje na predprojektovej príprave zohľadňujúcej všetky predchádzajúce požiadavky prevedenia rodinného domu. Dáva sa veľký dôraz na riešenie stavebných detailov a ich realizáciu. Využívajú sa alternatívne zdroje energie: pasívne solárne zisky a spätne získavanie tepla pri nútenom vetraní.

Pasívny dom  nám zabezpečí  šetrenie 90% energie použitej na jeho vykúrenie v porovnaní s takým istým domom, ktorý je realizovaný podľa dnes  platnej tepelnotechnickej normy (STN 73 0540-2).

Ak teda porovnáme dva domy, z ktorých jeden bude spĺňať charakteristiku pasívneho domu a druhý bude realizovaný podľa dnes platnej STN, tak na vykúrenie pasívneho domu zaplatíme o cca 850 až 1150 € ročne menej - pri súčasných cenách za elektrickú energiu a plyn.

„Nulový dom“

Dom s nulovou spotrebou platenej“ energie, v ktorom sa prakticky využívajú len obnoviteľné zdroje energie.

Energetický nezávislý dom 

Dom, ktorý na svoju prevádzku nepotrebuje žiadny externý konvenčný zdroj energie. Samotnú ultra-nízku spotrebu vykrýva z alternatívnych zdrojov, najmä energie slnka.

Inteligentný dom

Ultra-nízkoenergetický dom, v ktorom popri konštrukčných opatreniach ďalšie úspory dosahuje počítačom riadená technika s reguláciou.