Postup výstavby | NESbau.sk

tel: 0903 904 386,  email : info@nesbau.sk

 

Domy, ktoré šetria za Vás ...

Postup výstavby

 

Postup pri realizácii domu by sme mohli rozdeliť do dvoch časti, a to:

 1. Predrealizačná
 2. Realizácia domu

 V predrealizačnej časti, ktorá z časového hľadiska trvá cca 12 až 16 týždňov – ( je to samozrejme individuálne ) sa rieši stavebný pozemok, projekt na stavebné povolenie, stavebné povolenie, výber dodávateľa stavby, zmluva o dielo a zabezpečenie financovania stavby domu..

Ak už máte právoplatné stavebné povolenie ( rozhodnutie )  nastáva realizačná časť -  výstavba vášho domu.  Dole v texte je popísaný časový harmonogram pri dodávke montovaného domu. V prípade dodávky murovaného domu je treba rátať so značnými časovými posunmi.

 

 • Pozemok – veľmi dôležitá časť rozhodovania , preto si  nájdite  pozemok, ktorý  najviac vyhovuje vaším predstavám a  požiadavkám na bývanie v rodinnom dome
 • Architektúra domu  ( individuálne ) 

               Využite možnosť s nami vytvoriť projekt vášho domu.

  1. vyberte si projekt, ktorý sa hodí na váš stavebný pozemok a vám najviac  spĺňa predstavu o bývaní v rodinnom dome
  2. vyplňte formulár záujmukde sa dozviete výšku vašej investície
 • Financie
 1. zabezpečte si spôsob financovania
 2. po vyplnení formulára záujmu budete poznať výšku investície
 • Zmluva
 1. obsahuje cenu diela
 2. popis dodávaných prác (štádium dokončenia)
 3. časový harmonogram dodávok
 4. finančný harmonogram v závislosti od štádií realizácie
 5. záručná doba
 • Projekt na stavebné povolenie (3 - 4 týždne)
 1. výhodou nami dodávaných projektov na stavebné povolenie je, že sú vyhotovené podľa Vašich potrieb, a tak nedochádza k dodatočným úpravám
 2. projekty pre stavebné povolenie obsahujú všetky potrebné dokumenty k vydaniu stavebného povolenia
 • Stavebné povolenie (8 - 12 týždňov)

  • Tu je potrebné rátať s dlhším časovým intervalom , aj keď je to individuálne . Túto časť si vybavuje stavebník väčšinou sám. 
    
 • Výroba a realizácia stavby domu (12 - 16 týždňov) 

   
  • Po nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia sa začína so samotnou realizáciou.
 1. realizácia základov (1 až 2 týždne) podľa veľkosti základov a náročnosti zakladania
 2. technologická prestávka  ( 2 až 4 týždne ) slúži k vyzretiu základovej dosky 
 3. počas technologickej prestávky sa vyrobí váš dom vo výrobnom závode
 4. samotná realizácia  stavby do štádia, ktoré je popísané v zmluve. Pri dome na kľúč to trvá cca (8 až 12 týždňov).
 • Odovzdanie stavby
 1. odovzdanie stavby prebieha v štádiu dokončenia popísaného v zmluve o dielo
 2. zákazníkovi dodáme všetky potrebné certifikáty , revízne správy a podpíše preberací protokol so záručnými dobami.
 • Kolaudácia