Štádiá realizácie | NESbau.sk

tel: 0903 904 386,  email : info@nesbau.sk

 

Domy, ktoré šetria za Vás ...

Štádiá realizácie

 

Pri realizácií rodinného domu ponúkame tri možnosti jeho ukončenia:

1. Hrubá stavba

Stavba je uzatvorená a z exteriérového pohľadu úplne dokončená; osadené sú už okná, vstupné dvere, realizovaná omietka, krytina a  klampiarske práce.

Hrubá stavba zahŕňa:

 • základové konštrukcie,*
 • dodávku a montáž obvodových stien, priečok, stropov, krovu,
 • strešný presah – tatranský profil (farba podľa výberu, iné prevedenie po dohode s investorom), 
 • strešná krytina betónová (farba podľa výberu, iné prevedenie po vzájomnej dohode),
 • klampiarske konštrukcie vo farbe krytiny,
 • plastové okná, parapety a vstupné dvere - šesť komorový profil, dvojsklo farba biela (trojsklo, farba rámov a výplň vstupných dverí podľa výberu zákazníka),
 • vonkajšie zateplenie s omietkou EPS F hr. min 120 alebo 150  mm (farba omietky podľa výberu, zväčšenie hrúbky izolácie po vzájomnej dohode).

2. Holodom

V tomto štádiu sa dokončieva dom v interiéri a prevedú sa prípojky inžinierskych sieti.  V interiéri sa realizuje  rozvod vody, kanalizácia, kúrenie a  elektroinštalácie, ktoré sú ukončené vypínačom alebo zásuvkou. Následne sa realizujú tepelné izolácie podláh ukončené betónovou alebo anhydridovou zálievkou a taktiež izolácie strechy a stropov ukončené montážou sadrokartónu s dvojnásobnou maľbou bielej farby.

Holodom obsahuje:

 • základové konštrukcie,
 • hrubú stavbu,
 • rozvod vody a kanalizácie pripravené na montáž zriaďovacích predmetov,
 • elektroinštalácia s rozvodnou skrinkou ukončená vypínačom a zásuvkou, revízna správa,
 • bleskozvod, revízna správa,
 • izolácia podkrovia min 300 mm a stropu  200 mm (po dohode so zákazníkom možná zmena),
 • vybrúsené sadrokartónové konštrukcie, úprava Q2 2 x náter biely,
 • podlahová konštrukcia prízemia - tepelná izolácia EPS 150 hr min.100 mm s anhydridovým alebo betónovým poterom,
 • podlahová konštrukcia poschodie – kroková izolácia EPS T 5000 hr. min 40 mm poter alebo suchá podlaha (po dohode so zákazníkom).

3. Dom na kľúč

Je sumár prvých dvoch štádií  a ďalej sa inštalujú obklady, dlažby, laminátové podlahy, interiérové dvere, svietidlá podľa výberu investora. V tomto štádiu je už stavba ukončená a pripravená ku kolaudácii a jej užívaniu.

Dom na kľúč  obsahuje:

 • základové konštrukcie,
 • hrubú stavbu,
 • holodom,
 • montáž svietidiel (dodávka podľa výberu zákazníka),
 • montáž keramických obkladov a dlažieb (dodávka podľa výberu zákazníka),
 • montáž obložkových zárubní, dverí a kľučiek (dodávka podľa výberu zákazníka),
 • montáž laminátových podláh (dodávka podľa výberu zákazníka),
 • montáž zariaďovacích predmetov (dodávka podľa výberu zákazníka),
 • montáž schodištia pri viacpodlažných stavbách (dodávka podľa výberu zákazníka),
 • vonkajšie terénne úpravy - po vzájomnej dohode. 

*Základové konštrukcie ukončené základovou doskou dodávame štandardne, ale je tu možnosť, že si ich klient môže zrealizovať aj sám pod našim odborným dohľadom.