Vykurovanie v nízkoenergetických domoch | NESbau.sk

tel: 0903 904 386,  email : info@nesbau.sk

 

Domy, ktoré šetria za Vás ...

Vykurovanie v nízkoenergetických domoch

 

Ak plánujete výstavbu rodinného domu, určite rátate aj s výdavkami na kúrenie. Práve tie totiž pohltia až 60 percent všetkej spotreby energie v domácnosti. Pri plánovaní vykurovacieho systému treba byť stále o krok vpredu a zvážiť niekoľko dôležitých faktorov – klimatické pásmo, v ktorom bude dom postavený, materiál použitý na jeho výstavbu, zateplenie a izolácia...

Typy vykurovacích systémov:

  1. Konvenčné vykurovanie – typickým predstaviteľom tohto typu sú klasické radiátory. Teplo sa odovzdáva prúdením, pričom sa ohrieva vzduch, ktorý odovzdáva teplo okolitým konštrukciám.

  2. Sálavé vykurovanie – má fyzikálne odlišný princíp odovzdávania tepla z čoho vyplývajú aj jeho možnosti úspor. Najznámejším a najviac využívaným sálavým vykurovaním systémom je podlahové vykurovanie.

Podlahové vykurovanie – práve to sa postupom času a vývojom technológií stáva štandardnou súčasťou stavieb. Medzi hlavné výhody tohto systému patria:

  • čistý využiteľný priestor bez prekážok
  • zdroj tepla zabudovaný v podlahe (ohrieva nohy, ktoré sú na pocit tepla najcitlivejšie)
  • teplo stúpajúce nahor
  • pri podlahovom kúrení môžeme znížiť teplotu  v miestnosti o 2 – 3°C so zachovaním príjemného pocitu tepla.

Vzhľadom na konštrukčné riešenie podlahového vykurovania a fyzikálnu podstatu odovzdávania tepla z vykurovacej plochy možno ušetriť až 20 percent energie. S týmto typom vykurovania máme veľmi dobré reálne skúsenosti, vďaka ktorým sa toto kúrenie stáva progresívnou alternatívou s reálnou finančnou návratnosťou.

Konštrukčné typy podlahového vykurovania možno rozdeliť na elektrickéteplovodné.

Elektrické podlahové vykurovanie – pracuje s vykurovacími káblami (termokáblami) alebo fóliami uloženými priamo pod podlahovou krytinou alebo v betónovom prípadne sadrovom potere. Pre elektrické vykurovanie existujú zvláštne tarify, ktoré umožňujú používať lacnú elektrickú energiu (v tzv. nízkej tarife) pre kompletne celú spotrebu elektrickej energie objektu.  Tento fakt je ďalším významným zdrojom úspor celkových nákladov na prevádzku domácnosti.

Teplovodné podlahové vykurovanie – využíva na vykurovanie ohriatú vodu. Rúrkami uloženými v podlahe prúdi ohriata voda, ktorá šíri teplo do veľkej plochy. Vodu zohrieva vykurovací kotol alebo iný zdroj tepla.

Infra kúrenie – infra panely sa stále viac uplatňujú pri vykurovaní domov, chát, chalúp... Vo vyhotovení obrazu alebo zrkadla môžu dokonca esteticky zatraktívniť interiér. Pomer sálania voči konvekcii je približne 80:20.

  1. Kombinované vykurovanie – alternatívnym zdrojom vykurovania v medziobdobí sú aj kozuby resp. krbové kachle (teplovodné aj teplovzdušné).

Kozub, krbové kachle môžu slúžiť aj ako doplnkové zdroje – sú tak vyhľadavanou alternatívou pre možnosť spojiť neopakovateľnú atmosféru s vykurovaním. Do nízkoenergetických stavieb sa najviac odporúča akumulačný krb alebo akumulačná kachľová pec, ktoré môžu byť dimenzované aj ako hlavné zdroje vykurovania, čím sa používateľ stáva absolútne imúnny voči odstávkam elektrickej energie alebo zemného plynu.